Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία ΕΝΙΑ επιδιώκει την παροχή αξιόπιστων, οικονομικών και ασφαλών εφαρμογών σε τομείς που σχετίζονται με Ενεργειακά Δίκτυα και Βιομηχανικές Εφαρμογές.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της ΕΝΙΑ  είναι:

  • Υπόγεια και εναέρια δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Υποσταθμοί και κέντρα διανομής Mέσης, Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης.
  • Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (θερμικοί, αιολικά και ηλιακά πάρκα).
  • Εγκαταστάσεις ιδιοπαραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Όργανα μετρήσεων και αυτοματισμών.
  • Όργανα μη καταστροφικών δοκιμών.
  • Διατάξεις θέρμανσης σωληνώσεων και δοχείων (ηλεκτροσυνοδείες).
  • Διατάξεις ανίχνευσης διαρροών νερού, καυσίμων και χημικών.
  • Ειδικά gel στεγανοποίησης και ηλεκτρικής μόνωσης και υλικά πυροφραγής.
Τo σύστημα διαχείρισης ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001/2008